Včeličky

Naši prostředňáčci, skupina dětí od 4 do 5 let

Včeličky

Třída se nachází v prvním patře na levé straně školky. Vybavení třídy vyhovuje potřebám dětí tohoto věku, je zde spousta didaktických a motorických her, stavebnic. Kapacita třídy je 19 dětí. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí.

Plán akcí na měsíc

Zobrazit plán

Náš tým

Radka Nejdrová

třídní učitelka,učitelka angličtiny

Zuzana Luňáčková

učitelka češtiny

Naše pravidelné aktivity

Plavecký výcvik

Hlavním cílem je formou hry naučit děti základům plavání a orientaci ve vodě. Chceme, aby si děti plavání co nejvíce užily a měly z pohybu ve vodě radost. S dětmi vždy pracují kvalifikovaní trenéři tempem, které potřebují. Děti na plavání tam i zpět jezdí soukromým minibusem. Více informací naleznete zde: https://www.plaveckaskolabrno.cz/

Cvičeníčko aneb Cvíčo U Medvěda

Program Cvíčo U Medvěda je sestavován v tematických hodinách tak, aby spojoval představivost s pohybem, děti k pohybu motivoval, přinášel jim co největší prožitek, radost, a tím vytvářel kladný vztah k pohybovým aktivitám, směřoval je k aktivnímu a tedy i zdravému způsobu života. Zaměřuje se na všestrannou pohybovou vybavenost. Učí děti účelně se pohybovat při řešení pohybových úkolů, seznamuje je s různorodostí vnějšího prostředí a učí je na to adekvátně reagovat. Rozvíjí silovou obratnost. V hodinách nezdar nepovažujeme za neúspěch, důležitost přikládáme snaze při řešení pohybového úkolu.  Více informací naleznete zde: https://www.cvicenicko.info/

Se Sokolem do života

Cílem programu je přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k pohybu a naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Program je připravený pro děti od tří do šesti let. To je podle Koláře věk, kdy dítě získává pohybové návyky, které pak už v dospělosti nenahradí. „Do šesti let se formuje až devadesát procent osobnosti,“ vysvětluje vysokoškolský pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman. Předškoláci jsou rozdělení do tří věkových kategorií, aby pedagogové mohli co nejlépe reflektovat vývoj dítěte v jednotlivých stádií, zohlednili potřeby a dovednosti daného věku dítěte. Více informací naleznete zde: https://www.sesokolemdozivota.cz/

Dbáme na všestranný rozvoj dětí, a proto v rámci našeho vzdělávání navštěvujeme i galerie, muzea, divadla, knihovny, různé vzdělávací programy – Jurkovičovu vilu, Lipku, Hlídku,…

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.