Včeličky

Předškoláčci, skupina dětí v přípravce je od 5 do 7 let.

Včeličky

Třída se nachází v přízemí uprostřed školky. Skládá se ze třídy – herního a vzdělávacího prostoru. Vybavení třídy je uzpůsobeno potřebám předškolní přípravy dětí. Kapacita třídy je 16 dětí. Vzdělávací činnosti třídy jsou zaměřovány na zvyšování nároků na pozornost, soustředěnost a zvládnutí samostatného plnění zadaných úkolů, které usnadní dětem přechod do základní školy.

Náš tým

Barbora Lukšíková

třídní učitelka

Kateřina Köhlerová

Ing. Vojtěch Linha

Naše pravidelné aktivity

Hudební a taneční aktivity

Děti se v rámci každodenních hudebních a tanečních aktivit naučí rozvíjet své pohybové a rytmické znalosti, klademe důraz také na správné držení těla. Děti se dále seznámí i s různými hudebními nástroji a rozvinou své pěvecké dovednosti.

Cvičeníčko

Pro děti máme připravené také hodiny intenzivního pohybu s důrazem na rozvoj obratnosti a základy gymnastiky pro předškolní věk. „Cvičeníčko“ pomáhá dětem vytvořit si kladný vztah k pohybu a sportu a připravuje je na přechod do různých sportovních oddílů rekreační či výkonnostní a vrcholové úrovně.

Pohybové aktivity

Pohybové aktivity probíhají v nově vybudované tělocvičně. Děti zde učíme respektovat pravidla a vedeme je ke kooperaci a týmové spolupráci. Používáme žebříky, balanční plošinky, míčky, švédskou bednu, kruhy, kužely, branky, míčky, masážní míčky do ruky, švihadla, lana, trampolínu, molitanové bloky atp.

Plavecký výcvik

Hlavním cílem je formou hry naučit děti základům plavání a orientaci ve vodě. Chceme, aby si děti plavání co nejvíce užily a měly z pohybu ve vodě radost. S dětmi vždy pracujeme individuálně a tempem, které potřebují. Děti na plavání jezdí ze školky a zpět minibusem.

Keramické tvoření

Podporujeme v dětech ukotvení základních řemeslných dovedností a rozvíjíme jejich tvořivost, představivost a fantazii. Dáváme dětem možnost získat cit pro materiál – pracujeme s hlínou v kombinaci s ostatními materiály (lýko, dřevo, drát).

Hra na zobcovou flétnu

Děti si osvojí základní dovednosti pro zvládnutí hry na nástroj. Naučí se správnému dýchání, držení nástroje, nasazování tónu, základní prstoklad a budou si umět pro radost zahrát jednoduché písně (i s doprovodem).

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.