Organizační informace

Chcete vědět, jaký je provoz mateřské školy?

Organizace školního roku 2023/2024

I. Zahájení školního roku

Začátek školního roku je v pondělí 04. 09. 2023

II. Provoz mateřské školy

pondělí – pátek 07:00 – 17:00 hod.

III. Třídní schůzky

 • Sovičky - 04. 09. 2023 v 15:30
 • Žabičky - 05. 09. 2023 v 15:30
 • Včeličky - 06. 09. 2023 v 16:00
 • Myšičky - 07. 09. 2023 v 16:00

IV. Prázdniny a volné dny v mateřské škole:

Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 02.01.2024, včetně (prázdniny stanovené MŠMT, setkáme se ve středu 03.01.2024)

Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024 (prázdniny stanovené MŠMT)

Hlavní prázdniny: 01.07. – 31.08.2024 – MŠ je v provozu, vyjma:

 • mateřská škola je uzavřena od 26. 08. - 30. 08. 2024 (v těchto dnech probíhá pravidelná údržba MŠ a přípravný týden)
 • 01.09.2023 je volno uděleno ředitelkou školy

V. Mateřská škola je uzavřena v tyto státní svátky:

28.09.2023

Den české státnosti

17.11.2023

Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2023

Štědrý den

25.12.2023

1. svátek vánoční

26.12.2023

2. svátek vánoční

01.01.2024

Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

29.03.2024

Velký pátek

01.04.2024

Velikonoční pondělí

01.05.2024

Svátek práce

08.05.2024

Den vítězství

05.07.2024

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

VI. Plánované akce v MŠ Fantazie

 • 18. 10. 2023 Zamykání zahrady s rodiči (úklid zahrady, pečení brambor, dlabání dýní, stavění ptačích budek)
 • 30. 10. 2023 Vánoční focení
 • 20. 11. 2023 Rodiče vítáni (den otevřených dveří)
 • 30. 11. 2023 Adventní dílničky s rodiči ((rozsvěcení Vánočního stromečku)
 • 5. 12. 2023 Mikulášská nadílka (Mikuláš v MŠ)
 • 18. 12. 2023 Vánoční besídka pro rodiče (třída Myšičky)
 • 19. 12. 2023 Vánoční besídka pro rodiče (třída Žabičky)
 • 20. 12. 2023 Vánoční besídka pro rodiče (třída Včeličky)
 • 21. 12. 2023 Vánoční besídka pro rodiče (třída Sovičky)
 • 22. 12. 2023 Vánoční hrad (divadlo v MŠ - společné pro všechny třídy)
 • 22. 1. - 26. 1. 2024 Lyžařský kurz (pro přihlášené děti)
 • leden 2024 Předškoláci navštíví naši AZŠ
 • únor 2024 Testování předškoláků MaTeRS pedagogicko-psychologickou poradnou (pro přihlášené děti)
 • únor 2024 Screening zraku v MŠ (pro přihlášené děti)
 • 21. 2. 2024 Karneval
 • 1. 3. 2024 Divadlo Bolka Polívky (v Bílém domě)
 • 4. 3. 2024 Divadlo o zimní a jarní víle (divadlo v MŠ - společné pro všechny třídy)
 • 29. 4. 2024 Čarodějnice a opékání špekáčků s rodiči (třída Sovičky a Žabičky)
 • 30. 4. 2024 Čarodějnice a opékání špekáčků s rodiči (třída Myšičky a Včeličky)
 • 7. 5. 2024 Den matek (odpoledne pro maminky a děti - třída Včeličky)
 • 13. 5. 2024 Den matek (odpoledne pro maminky a děti - třída Sovičky, Žabičky a Myšičky)
 • 20. 5. - 24. 5. 2024 Škola v přírodě (pro přihlášené děti)
 • 13. 6. 2024 Den otců (sportovní odpoledne pro tatínky a děti)
 • 17. 6. 2024 Besídka ke konci šolního roku (třída Myšičky a Včeličky)
 • 19. 6. 2024 Besídka ke konci šolního roku + pasování předškoláků (třída Sovičky a Žabičky)
 • 19. 6. 2024 Zahradní slavnost pro rodiče s dětmi (společné pro všechny třídy)
 • 21. 6. 2024 Celoškolkový výlet (společné pro všechny třídy)

O jednotlivých aktivitách jsou zákonní zástupci informováni: e-mailem, na nástěnce v šatně dětí, WhatsApp skupinou, osobně učitelkami ve třídě nebo na www.msfantazie.cz.

Mateřská škola si vyhrazuje právo na změnu termínů jednotlivých akcí v MŠ nebo zrušení akcí, o této změně budou rodiče předem a v čas informováni.

VII. DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ a ZÁPIS do 1. třídy na naše Základní školy PORG:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 1. 12. 2023 (PÁ) 15:00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, uskuteční se pouze pro naše rodiče a jejich děti z naší MŠ Fantazie, a to na Základní škole PORG Brno, která se nachází v areálu Nové Zbrojovky v budově ZET.OFFICE. Rodičům bude představen koncept vzdělávání Základní školy PORG.

 • Den otevřených dveří je určen pouze našim předškolákům.

 • Pokud máte o Den otevřených dveří“ zájem, nahlaste se, prosím, paní ředitelce Lucii Fučíkové, a to e-mailem fucikova@msfantazie.cz

ZÁPIS

 • Zápis do 1. třídy se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024 nebo v neděli 7. 4. 2024.

 • 1. 3. 2024  Uzávěrka přihlášek 

 • Elektronická přihláška do první třídy - https://www.porg.cz/porg-brno/1-stupen-zs/pro-uchazece/

 • Pozvánku na konkrétní termín obdržíte v průběhu března.

 • Do prvních tříd v roce 2024/2025 přijímáme 66 žáků. Dvě třídy v areálu Nové Zbrojovky a jednu na Mendláku.

 • Doplňující informace: Barbora Pavelková nabor@porg.cz, +420 777 923 715

VIII. Přístí školní rok

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 02. 09. 2024

Vnitřní režim školy

Den strávený dětmi v Mateřské škole Fantazie bývá zpravidla tvořen těmito aktivitami:

Vnitřní režim školy:

07:00 – 08:30

Příchod dětí – postupné začlenění do volné hry, nabídka aktivit

08:30 – 09:00

Česká školička – motivační příprava na zahájení dne, výchovné a vzdělávací činnosti, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové či hromadné, které navazují na třídní vzdělávací program. Pohybové aktivity, rozcvička, hravé a relaxační chvilky zaměřené na paměťové a logické hry, procvičování všech smyslů, jazyková průprava, grafomotorika, zpěv. Výuka probíhá v českém jazyce.

09:00 – 09:30

Hygiena, svačina

09:30 – 09:50

Anglická školička – motivace, činnost na dané téma v AJ, dramatická výchova, zpěv, pohybové aktivity. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00

Pobyt venku – činnosti jsou přizpůsobovány povětrnostním podmínkám.

12:00 – 12:45

Hygiena, oběd.

12:45 – 13:00

Příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí.

13:00 - 14:30

Relaxace/odpočinek – potřeba odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca. 30 min. Všechny děti relaxují při čtení pohádky, poslechu klidné hudby. Děti s nižší potřebou spánku vstávají a vybírají si náhradní klidové aktivity.

14:30 – 15:00

Vstávání dětí s vyšší potřebou spánku, hygiena.

15:00 – 15:30

Příprava svačiny, svačina.

15:30 – 17:00

Odpolední činnosti, odchod dětí domů. Činnosti zaměřené na individuální přípravu předškoláků, diagnostiku dětí, nabídka aktivit, individuální práce s portfoliem. Za příznivého počasí je možný pobyt venku spojený se sezónními činnostmi a otužováním.

   
08:30

doporučený nejpozdější příchod do mateřské školy

08:30 – 12:30 povinné vzdělávání řádných předškoláků
12:30 – 13:00 vyzvedávání dětí po obědě
15:30 – 17:00 odpolední vyzvedávání dětí

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, a to v časovém rozmezí 8:30 – 12:30 hod./denně.

Tato organizace není závazná a může se přizpůsobovat činnostem daného dne. Je důležité, aby děti byly v mateřské školce přítomny do 08:30 hod. V 08:30 hod. začíná společná práce s dětmi.

Všechny činnosti v průběhu dne jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým, variabilním a motivačně stimulujícím způsobem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus i specifické věkové zvláštnosti.

Odpolední zájmové kroužky začínají od 14:45 hod.

Co budou děti potřebovat ve školce?

Do třídy:

 • tepláky/legíny (v létě kraťasy/sukýnky),
 • triko s krátkým rukávem/dlouhým rukávem,
 • náhradní spodní prádlo, ponožky/punčocháče,
 • zástěrka (stále v kapsáři – keramické tvoření),
 • bačkůrky (s pevnou patou),
 • kartáček na zoubky (pokud má dítě oblíbenou nebo speciální zubní pastu, je možné mít vlastní, pro ostatní zubní pastu máme),
 • hrníček plastový/keramický s ouškem (nejsou vhodné picí lahve, kelímky),
 • pyžámko (každý týden v pondělí si děti přinesou čisté a v pátek po spinkání si odnesou špinavé).

Na ven:

v létě

 • kraťasy/legíny/sukýnka,
 • triko s krátkým rukávem,
 • pokrývka hlavy,
 • sandálky/plátěné tenisky,

v zimě

 • podvlékací triko/kalhoty,
 • punčocháče – i rezervní,
 • svetr/mikina,
 • teplé ponožky,
 • oteplovačky/kombinéza (u holčiček jsou vhodnější oteplovačky),
 • teplá bunda,
 • čepice, šála, rukavice,
 • sněhule/nepromokavé boty.

Stále v šatně by měly děti mít:

 • gumáky,
 • pláštěnku,
 • pytlík se cvičebním úborem – máme vlastní. V pytlíku – vhodnou obuv do tělocvičny, je nutné, aby obuv měla bílou/světlou podrážku, triko s krátkým rukávem, legíny/tepláky/kraťasy,
 • batoh s přezkou přes hrudník, tak aby dětem neklouzal z bundy, velikostí odpovídající vzrůstu dítěte.

Doporučujeme, aby měly děti zejména v zimě na ven jiné oblečení než to, ve kterém přichází do školky. Pokud je to možné i jinou obuv.

Ven budeme chodit i za špatného počasí, tzn. i v dešti. Děti budou s největší pravděpodobností od bláta, písku, vody.  Proto doporučujeme dávat dětem věci, které mohou být ušpiněné, zničené. Prosíme rodiče, aby dětem pravidelně dětem oblečení kontrolovaly a udržovaly ho čisté.

Z hygienických důvodů je nutné, aby měly děti do třídy a pro pobyt venku jiné oblečení.

Veškeré oblečení dětem PODEPISUJTE! 

 

Děkujeme,

tým Vaší Mateřské školy Fantazie.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.