MŠ Fantazie

Jsme soukromá mateřská škola s akreditací MŠMT. Přijímáme děti od 2 let, kterým se snažíme ukázat fantastický svět kolem nás a usnadnit cestu do první třídy základní školy.

Mateřská škola Fantazie

Mateřská škola Fantazie má tři třídy pro děti od 2 do 6 let. Naší jedinečností je rozdělení dětí dle věku. Ve Fantazii podporujeme v dětech zdravou zvědavost, sebedůvěru a radost ze života.

O školce

Kroužky

Zajímá nás všestranná podpora dětských dovedností. V odpoledních hodinách nabízíme rozmanité zájmové kroužky. Podívejte se na jejich nabídku a zapište své dítě.

O kroužcích

Základní škola

Máte zájem o ucelený systém vzdělávání? Chcete, aby přechod do školy byl pro Vaše dítě snadný a aby děti chodily do školy rády? Tyto cíle dlouhodobě naplňujeme díky ověřené kvalitě vzdělávání, skvělým pedagogům a zkušenostem.

O škole

Naše filozofie

Východiskem pro naši práci je následovat individuální rozvoj každého dítěte jako osobnosti vzácné a specifické. Chceme dětem předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzděláním založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme dětem poskytnout co nejvíce příležitostí k pobytu v přírodě se zřetelem na prožitek a tvořivost. Probouzíme citový vztah k přírodě živé i neživé, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Vedeme děti ke správnému vztahu a chování člověka k životnímu prostředí. Třídíme odpady, zkoumáme základní přírodní jevy.

Flexibilita

Nejsme všichni stejní. Respektujeme kouzlo každé dětské osobnosti a umíme se přizpůsobit.

Angličtina

Pozitivní vztah k cizímu jazyku, radost z možnosti vyjádřit se bez obav slovy či gesty v anglickém jazyce. Vizualizace zpívaných textů pomocí videí.

Nápady

Nebojíme se nových výzev, podporujeme dobré věci. Děti jsou naší inspirací.

Tvořivost

Podporujeme děti v kreativitě a fantazii.

Aktivita

Máme rádi vlastní motivaci k činnosti, podporujeme různorodé druhy pohybu a sport.

Zodpovědnost

Učíme děti základním aspektům chování v kolektivu mezi kamarády. Dodržujeme pravidla a řád, máme společné cíle.

Individuální přístup

Na Vaše dítě máme vždy dostatek času. Díky menšímu počtu dětí ve třídě si všichni užijeme každodenní program v klidu a s úsměvem.

Empatie

Prožíváme s dětmi jejich malý, dětský život s mateřskou citlivostí a učíme i děti naslouchat druhým.

Jak to u nás vypadá

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.