Sovičky

Maláčci, skupina dětí od 4 do 5 let.

Sovičky

Tato třída se nachází v přízemí budovy vlevo od hlavního vchodu. Skládá se z třídy a herny s ložnicí. Vybavení třídy vyhovuje potřebám dětí tohoto věku, je zde spousta didaktických a motorických her, stavebnnic. Kapacita třídy je 19 dětí. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturné návyky dětí.

Náš tým

Tereza Michálková

třídní učitelka, učitelka angličtiny

Mgr. Veronika Janošková

učitelka

Vendula Brostíková

učitelka angličtiny

Naše pravidelné aktivity

Hudební a taneční aktivity

Děti se v rámci každodenních hudebních a tanečních aktivit naučí rozvíjet své pohybové a rytmické znalosti, klademe důraz také na správné držení těla. Děti se dále seznámí i s různými hudebními nástroji a rozvinou své pěvecké dovednosti.

Cvičeníčko

Pro děti máme připravené také hodiny intenzivního pohybu s důrazem na rozvoj obratnosti a základy gymnastiky pro předškolní věk. „Cvičeníčko“ pomáhá dětem vytvořit si kladný vztah k pohybu a sportu a připravuje je na přechod do různých sportovních oddílů rekreační či výkonnostní a vrcholové úrovně.

Pohybové aktivity

Pohybové aktivity probíhají v nově vybudované tělocvičně. Děti zde učíme respektovat pravidla a vedeme je ke kooperaci a týmové spolupráci. Používáme žebříky, balanční plošinky, míčky, švédskou bednu, kruhy, kužely, branky, míčky, masážní míčky do ruky, švihadla, lana, trampolínu, molitanové bloky atp.

Plavecký výcvik

Hlavním cílem je formou hry naučit děti základům plavání a orientaci ve vodě. Chceme, aby si děti plavání co nejvíce užily a měly z pohybu ve vodě radost. S dětmi vždy pracujeme individuálně a tempem, které potřebují. Děti na plavání jezdí ze školky a zpět minibusem.

Keramické tvoření

Podporujeme v dětech ukotvení základních řemeslných dovedností a rozvíjíme jejich tvořivost, představivost a fantazii. Dáváme dětem možnost získat cit pro materiál – pracujeme s hlínou v kombinaci s ostatními materiály (lýko, dřevo, drát).

Hra na zobcovou flétnu

Děti si osvojí základní dovednosti pro zvládnutí hry na nástroj. Naučí se správnému dýchání, držení nástroje, nasazování tónu, základní prstoklad a budou si umět pro radost zahrát jednoduché písně (i s doprovodem).

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.