Sovičky

Naši předškoláci, skupina dětí od 5 do 7 let

Sovičky

Třída se nachází v přízemí budovy vlevo od hlavního vchodu. Vybavení třídy je uzpůsobeno potřebám předškolní přípravy dětí. Kapacita třídy je 19 dětí. Vzdělávací činnosti třídy jsou zaměřovány na zvyšování nároků na pozornost, soustředěnost a zvládnutí samostatného plnění zadaných úkolů, které usnadní dětem přechod do základní školy.

Plán akcí na měsíc

Zobrazit plán

Náš tým

Bc. Klára Nováková

třídní učitelka, učitelka češtiny a angličtiny

Barbora Lagová

učitelka angličtiny

Bc. Karolína Hradecká

školní asistent

Naše pravidelné aktivity

Plavecký výcvik

Hlavním cílem je formou hry naučit děti základům plavání a orientaci ve vodě. Chceme, aby si děti plavání co nejvíce užily a měly z pohybu ve vodě radost. S dětmi vždy pracují kvalifikovaní trenéři tempem, které potřebují. Děti na plavání tam i zpět jezdí soukromým minibusem. Více informací naleznete zde: https://www.plaveckaskolabrno.cz/

Cvičeníčko aneb Cvíčo U Medvěda

Program Cvíčo U Medvěda je sestavován v tematických hodinách tak, aby spojoval představivost s pohybem, děti k pohybu motivoval, přinášel jim co největší prožitek, radost, a tím vytvářel kladný vztah k pohybovým aktivitám, směřoval je k aktivnímu a tedy i zdravému způsobu života. Zaměřuje se na všestrannou pohybovou vybavenost. Učí děti účelně se pohybovat při řešení pohybových úkolů, seznamuje je s různorodostí vnějšího prostředí a učí je na to adekvátně reagovat. Rozvíjí silovou obratnost. V hodinách nezdar nepovažujeme za neúspěch, důležitost přikládáme snaze při řešení pohybového úkolu.  Více informací naleznete zde: https://www.cvicenicko.info/

Se Sokolem do života

Cílem programu je přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k pohybu a naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Program je připravený pro děti od tří do šesti let. To je podle Koláře věk, kdy dítě získává pohybové návyky, které pak už v dospělosti nenahradí. „Do šesti let se formuje až devadesát procent osobnosti,“ vysvětluje vysokoškolský pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman. Předškoláci jsou rozdělení do tří věkových kategorií, aby pedagogové mohli co nejlépe reflektovat vývoj dítěte v jednotlivých stádií, zohlednili potřeby a dovednosti daného věku dítěte. Více informací naleznete zde: https://www.sesokolemdozivota.cz/

Dbáme na všestranný rozvoj dětí, a proto v rámci našeho vzdělávání navštěvujeme i galerie, muzea, divadla, knihovny, různé vzdělávací programy – Jurkovičovu vilu, Lipku, Hlídku,…

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.