Kroužky

Zajímá nás všestranná podpora dětských dovedností. V odpoledních hodinách nabízíme rozmanité zájmové kroužky. Podívejte se na jejich nabídku a zapište své dítě.

Sportík

Kroužek zaměřený na sportovní aktivity, rozvíjí pohybové nadání a zlepšuje fyzickou kondici.

více informací

Hula hoop

V kroužku Hula hoop učíme děti vnímat rytmiku a umění propojovat je s pohybem. Kroužek probíhá hravou a zábavnou formou tak, aby si děti hodiny s námi užily a rozvinuly svoje pohybové schopnosti.

více informací

Fotbal

Cílem základní fotbalové přípravy malých talentů je naučit děti základním pohybům potřebných pro fotbal, sociální interakci a kolektivnímu myšlení, základům angličtiny a rozpoznání vlastních emocí.

více informací

Tanec - balet

Děti se v rámci taneční přípravy zaměří především na správné držení těla, protahovací cvičení pro rozvoj flexibility a samozřejmě také na koordinaci pohybu. Větší děti se budou učit krátké sestavy ve skupině, naučí se spolupracovat v rámci celé skupiny a budou dále rozvíjet cit pro rytmus.

více informací

Přírodovědec

Děti se dozvídají zajímavé poznatky o přírodě, přírodním prostředí a ekologii. Zajímavou formou se seznamují s fungováním přírodních jevů.

více informací

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.