Kroužky

Zajímá nás všestranná podpora dětských dovedností. V odpoledních hodinách nabízíme prostřednictvím společnosti Rytmik o.p.s. rozmanité zájmové kroužky. Podívejte se na jejich nabídku a zapište své dítě.

Kroužek Netradičních výtvarných dílen

Tento nový, výtvarně obohacující a inspirativní kroužek jsme připravili pro všechny děti, které se chtějí naučit novým kreativním technikám a výtvarným činnostem, jež nejsou běžnou součástí výtvarného kroužku. Děti se naučí pracovat s hedvábím, fimo hmotou, ale i jinými méně známými materiály. Čeká je malování na porcelán, decoupage nebo zajímavá plastická a prostorová tvorba. Smyslem kroužku je u předškolních dětí zlepšení jemné motoriky, zapojení dětské fantazie a rozvoj smyslového vnímání.

více informací

Věděcký kroužek

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů  z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.  Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu.

více informací

Malý olympionik

Rádi bychom Vám představili pohybový a sportovní kroužek Malý olympionik, který je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností Vašeho dítěte. Díky metodickému a netradičnímu zpracování kroužku se děti naučí správně sportovat a vytvoří si kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž poznávání atraktivních olympijských disciplín a soutěžení v duchu fair play.

více informací

Taneční a pohybový kroužek

Rádi bychom Vám představili taneční a pohybový kroužek, v němž děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu. Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky a hry podporující správné držení těla.

 

více informací

Fotbal

Cílem základní fotbalové přípravy malých talentů je naučit děti základním pohybům potřebných pro fotbal, sociální interakci a kolektivnímu myšlení, základům angličtiny a rozpoznání vlastních emocí.

více informací

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.