Strava

Staráme se, aby u nás ve Fantazii měly děti z jídla potěšení a současně jedly zdravě. Šikovné paní kuchařky nám vaří z čerstvých surovin a bez chemických přísad ta nejlahodnější jídla.

Přihlašování a odhlašování ze stravování

Všechny děti jsou přihlášeny k celodennímu stravování. První přihlášení musí provést zákonný zástupce – dle pokynů, které mu zašle na mail školní jídelna.

Odhlásit dítě z obědů má za povinnost zákonný zástupce dítěte vždy předcházející den plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ do 10:00 hod., např. odhlásit středeční oběd je možné nejpozději v úterý do 10:00 hod.

Dojde – li k nečekané absenci dítěte - první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Rodič si může jídlo vyzvednout v mateřské škole, v době vydávání obědů, tj. v době od 11.00 do 11.30 hod. do svých jídlonosičů. Toto jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Pokud si pro jídlo zákonný zástupce nepřijde, strava propadá. Na další dny nemoci je povinnost zákonného zástupce dítě řádně odhlásit ze stravování.

Po ukončení nepřítomnosti dítěte a odhlášení ze stravy po tuto dobu, musí zákonný zástupce stravu opět přihlásit. A to tak, že je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.

Odhlášení a přihlášení stravy můžete komunkovat s paní Martou Strieglerovou, tel.: +420 541 212 868, e-mail: stravne@sjsvornost.cz

O jídelně

Školní jídelna Brno, Náměstí Svornosti 7 je samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Brno-Žabovřesky.

Kuchyně je vybavena moderními přístroji, pracovní prostředí je na vysoké úrovni a splňuje náročné hygienické požadavky. O skladbu jídelníčku se starají vyškolení pracovníci a zajišťují, aby strava byla pestrá a odpovídala požadavkům zdravé výživy.

Hlavní důraz klademe na naše dodavatele, abychom jídla připravovali vždy z čerstvých, kvalitních surovin a velkého množství zeleniny. Paní kuchařky velmi dobře kombinují masová jídla s vegetariánskými, které obsahují přiměřené množství luštěnin vhodné pro děti. Každý den mají děti k dispozici velké množství pestrého ovoce a zeleniny pro doplnění jídelníčku. Po celý den nabízíme dětem pitný režim (čaj, voda, džus, mléko). Jídlo je pro nás důležité, stále s paními kuchařkami pracujeme na tom, aby byl jídelníček pestrý a vyvážený. To nejdůležitější pro nás ovšem je, aby bylo jídlo pro děti přitažlivé, voňavé a chutné.

Přihlášení

Marta Strieglerová (referentka stravy)

   +420 541 212 868

   stravne@sjsvornost.cz

Odhlášení stravování

Odhlásit

Kontaktní informace jídelny

Školní jídelna Brno
nám. Svornosti 7, 639 00, Brno

Bc. Marta Mandincová (ředitelka školní jídelny)

   +420 541 211 450

   jidelna@sjsvornost.cz

Jaké připravujeme dobroty?

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.