Školné

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

Školné

Nástupy dětí probíhají celoročně, a to v případě, že MŠ disponuje volným místem a nemusí být k prvnímu dni v měsíci, prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout s ředitelkou mateřské školy Lucií Fučíkovou na telefonním čísle + 420 602 267 819

 

Ceník Mateřské školy Fantazie

Pro děti ve věku od 2 do 3 let je možná tato docházka:

Četnost docházky Čas docházky Cena
5 dní v týdnu docházka celý den* 12.500,- Kč/ měsíc
docházka na dopoledne** 10.500,- Kč/ měsíc
4 dny v týdnu docházka celý den* 10.500,- Kč/ měsíc
docházka na dopoledne** 8.500,- Kč/ měsíc
3 dny v týdnu docházka celý den* 8.500,- Kč/ měsíc
docházka na dopoledne** 6.500,- Kč/ měsíc 

*docházka v časovém rozmezí 07:00 – 17:00, příchod dětí nejlépe do 08:30
**docházka v časovém rozmezí 07:00 – 13:00, příchod dětí nejlépe do 08:30

Pro děti ve věku od 3 let je možná docházka pouze na celý týden na celý den:

Četnost docházky Čas docházky Cena
5 dní v týdnu docházka celý den* 12.500,- Kč/ měsíc

*docházka v časovém rozmezí 07:00 – 17:00, příchod dětí nejlépe do 08:30

Cena dětské stravy: celodenní - přesnídávka, oběd a odpolední svačina, vč. pitného režimu činí 55 Kč/den pro děti 3-6 let,
Cena dětské stravy: celodenní - přesnídávka, oběd a odpolední svačina, vč. pitného režimu činí 57 Kč/den pro děti 7-10 let,
vícenáklady na stravu (provozní režie a doprava) činí 414,-Kč/ měsíc

 

Školné zahrnuje:

 • English standard - celodenní česko-anglický program každý den,
 • Kouzelná škola - návštěva předškoláků v naší Anglické ZŠ,
 • EDU-KID (edukativně – stimulační skupiny), 10 lekcí podle Mgr. Jiřiny Bednářové pro rodiče s dětmi,
 • ALL WELCOME - mateřská škola je vhodná i pro děti cizinců,
 • cvičení pod vedením zkušených trenérů,
 • nadstandardně vybavené třídy s interaktivními tabulemi,
 • tělocvična a keramická dílna v budově školky, hřiště s umělým povrchem na naší zahradě,
 • přímo v našich prostorách nabízíme zájmové odpolední kroužky,
 • bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou o rozloze 4 000 m2 se stromodomkem,
 • individuální přístup k dětem, max. počet dětí 18 ve třídě,
 • PPP - pedagogicko-psychologická poradna součástí budovy mateřské školy,
 • zdravé stravovací návyky,
 • bohaté doplňující výukové programy,
 • hračky a didaktické pomůcky,
 • metodické materiály,
 • kvalifikovaný pedagogický tým,
 • společné aktivity a pravidelná setkávání s rodiči,
 • pojištění dětí.

Školné nezahrnuje:

 • stravné + ostatní náklady vč. DPH,
 • plavecký výcvik,
 • výlety,
 • víkendové akce,
 • školu v přírodě,
 • lyžařský výcvik.

Platba školného:

 • v hotovosti v kanceláři školy,
 • na bankovní účet 37525900/2700, vedený UnitCredit Bank, a.s. pod variabilním symbolem.

Školné a mimoškolní aktivity se hradí buď v hotovosti v kanceláři mateřské školy, nebo převodem na účet.

Nabízíme možnost platby formou benefitního portálu Edenred Junior.

Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena měsíční výpovědní lhůta. Školné je považováno za paušální platbu, rozpočítanou na 10 měsíců docházky. V době nepřítomnosti dítěte je školné splatné a nevrací se.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.