Jsme výjimečná mateřská škola

S láskou a respektem pečujeme o děti. Umožňujeme jim objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.

Prozkoumejte Fantazii

Aktuality

Pohodové vánoční svátky a úspěšný Nový rok 2021

Pohodové vánoční svátky a úspěšný Nový rok 2021

21. 12. 2020

Přeje celý tým mateřské školy Fantazie

číst více
Poděkování za sponzorský dar

Poděkování za sponzorský dar

14. 12. 2020

Ve třídě Žabičky je díky sponzorskému daru čistší vzduch

číst více
Ježíšek ve školce

Ježíšek ve školce

10. 12. 2020

I do školky chodí Ježíšek 😊. S dětmi si společně oslavíme příchod Ježíska již v pondělí.

číst více

Základním prostředkem vzdělávání dětí ve Fantazii je hra a otevřená komunikace

Vaše dítě je jedinečné a my mu dáme ten nejlepší start do života. Na základě mnohaletých zkušeností vytváříme prostředí bohaté na podněty, jsme průvodci ve vzdělání, poznávání a objevování světa. U nás děti díky široké nabídce činností a množství zajímavých pomůcek aktivně rozvíjejí svůj potenciál a učí se spoustě nových dovedností. Podporujeme v dětech radost z učení, přemýšlení o světě svojí hlavou a naslouchání druhým. Ve Fantazii získávají děti sebedůvěru a partnerský vztah se svým učitelem. Učíme děti porozumět pravidlům a svým povinnostem. Vaše děti tak ve Fantazii získají zkušenosti, ze kterých budou čerpat celý život.

  • Probouzíme přirozenou zvídavost.
  • Podporujeme hru a praktické dovednosti.
  • Přirozenou formou provádíme dítě cestou poznání až k přechodu do základní školy. Pomocí všech smyslů se děti přirozeně učí chápat přírodní zákony, rozvíjí předmatematické schopnosti a před začátkem učení psaní.
O Fantazii

O naší školce

...

  

O naší školce

„V mateřské škole Fantazie působím od jejího založení jako učitelka anglického jazyka. Snažím se o to, aby můj styl a přístup při výuce byl efektivní a přispíval k ideálnímu rozvoji znalostí anglického jazyka u dětí. Mým cílem je vytvářet motivující, přátelské a příjemné prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře po celou dobu svého pobytu ve školce. Nejen ze své zkušenosti vím, že takové prostředí je zásadní pro to, aby se dítě otevřelo k přijímání nových vjemů a informací. Zásadní pro jakékoliv snahy předat něco dětem je dle mého názoru připravené a podnětné prostředí. Tak, jako se učíme mateřskému jazyku, tak se učíme i jinému jazyku. Mateřský jazyk slyšíme od narození každý den a máme možnost ho vnímat a vstřebávat všemi smysly. Proto také kladu velký důraz na to, aby výuka byla systematická a aby děti slyšely angličtinu každý den.“

„The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.“ Marcus Aurelius

Barbora Hozová

  Barbora Hozová

Medailonek

Zde se Vám představí další učitel...

  

Kouzelný svět MŠ Fantazie

Anglický jazyk

Angličtina je standardem vzdělávacího programu (propojení ŠVP s výukou anglického jazyka v průběhu celého dne). Mluvíme česky i anglicky. Klademe důraz na každodenní přirozený kontakt s cizím jazykem bez pocitu strachu z neznámé řeči.

Logopedie

Klademe důraz na prevenci v oblasti řeči – zabezpečujeme pravidelnou logopedickou péči (pedagogicko-psychologická poradna je přímo v prostorách mateřské školy).

EDA

EDA říkáme s dětmi edukativně-stimulačním skupinám, které jsou součástí systematické předškolní přípravy dětí. Snažíme se dětem maximálně usnadnit přechod do první třídy základní školy. Používáme moderní výukové metody a vzdělávací pomůcky.

Děti se speciálními potřebami

Věnujeme pozornost mimořádně nadaným dětem a respektujeme potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváříme respektující prostředí pro všechny. Vzděláváme a věnujeme se všem bez rozdílu.

Spolupráce s rodinou

Ceníme si Vaší důvěry, když nám svěřujete to nejcennější ve Vašem životě. Zakládáme si na úzké spolupráci s rodinou, dobrými a upřímnými vztahy. Nasloucháme Vám, rodičům. Vytváříme rodinné prostředí přímo v mateřské škole.

Pohybové aktivity / sport

Hýbat se, sportovat, být v akci – nám samotným je pohyb velmi blízký. Svoje vlastní nadšení ze sportu dětem aktivně předáváme. Podporujeme různorodé formy pohybu pro zdravý vývoj dětí.

Projekty

Naše Mateřská škola se aktivně zapojuje do vzdělávacích projektů, které podporují zdravý životní styl a pozitivní vztah k životu. Podívejte se, čím se s dětmi zabýváme.


Živá zahrada

Naším cílem je dosažení dovedností prospěšných tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví, které jsou souhrnně nazvány „zdravý životní styl“.

více informací

Recyklohraní

Školní recyklační program „Recyklohraní“ vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice.

více informací

Mrkvička

Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy prostřednictvím komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu zkušeností mezi pedagogy mateřských škol.

více informací

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.