Projekty EU

Ve školním roce 2022/2023 čerpala naše mateřská škola finanční prostředky v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

          

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.