Recyklohraní

Školní recyklační program „Recyklohraní“ vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu.

Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v mateřských školách v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní“) organizovaný společností Elektrowin a.s. Princip obou projektů zůstal zachován.

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ. Jsou zajištěny sběrně nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.