Zápis a školné

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

Zápis do mateřské školy

Na základě Vašeho zájmu si s Vámi sjednáme osobní schůzku, provedeme Vás prostory mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat. Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu a další vzdělávací a organizační dokumenty mateřské školy. Přijetí dítěte do mateřské školy se řídí těmito kritérii:

Kritéria pro přijetí dítětě do MŠ:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školního řádu.

Pobyt dětí může začínat tzv. adaptačním obdobím, často za účasti rodičů. Délka adaptační doby se stanoví na základě domluvy rodiče a učitelky.

Školné

Nástupy dětí probíhají celoročně a nemusí být k prvnímu dni v měsíci, prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout se zástupkyní ředitelky školy na telefonním čísle +420 603 172 066.

Školné zahrnuje:

 • komplexní přípravu předškoláků v programu Edukativně-stimulačních skupin,
 • cvičeníčko zdravého životního stylu – základy gymnastiky,
 • plavecký výcvik s vlastní dopravou,
 • výuka angličtiny pomocí zakoupené licence na metodiku ZuZu English – prožitková angličtina s okamžitými výsledky,
 • práce s interaktivní tabulí,
 • intenzivní logopedická péče s logopedem přímo v MŠ,
 • pravidelné akce podle Vzdělávacího programu naší mateřské školy,
 • aktivity pro děti,
 • hračky a didaktické pomůcky,
 • metodické materiály,
 • pojištění dětí.

Školné nezahrnuje:

 • stravné + ostatní náklady vč. DPH,
 • výlety,
 • víkendové akce,
 • školu v přírodě,
 • lyžařský výcvik.

Platba školného:

 • v hotovosti v kanceláři školy,
 • na bankovní účet 37525900/2700, vedený UnitCredit Bank, a.s. pod variabilním symbolem.

Školné a mimoškolní aktivity se hradí buď v hotovosti v kanceláři mateřské školy, nebo převodem na účet.

Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena měsíční výpovědní lhůta. Školné je považováno za paušální platbu, rozpočítanou na 10 měsíců docházky. V době nepřítomnosti dítěte je školné splatné a nevrací se.

Poskytované slevy

Sourozenci: sleva 10 %

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.