Zápis a školné

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

Zápis do mateřské školy

Na základě Vašeho zájmu si s Vámi sjednáme osobní schůzku, provedeme Vás prostory mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat. Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu a další vzdělávací a organizační dokumenty mateřské školy. Přijetí dítěte do mateřské školy se řídí těmito kritérii:

Kritéria pro přijetí dítětě do MŠ:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školního řádu.

Pobyt dětí může začínat tzv. adaptačním obdobím, často za účasti rodičů. Délka adaptační doby se stanoví na základě domluvy rodiče a učitelky.

Školné

Nástupy dětí probíhají celoročně a nemusí být k prvnímu dni v měsíci, prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout se zástupkyní ředitelky školy na telefonním čísle +420 603 172 066.

Školné zahrnuje:

 • komplexní přípravu předškoláků v programu Edukativně-stimulačních skupin,
 • cvičeníčko zdravého životního stylu – základy gymnastiky,
 • plavecký výcvik s vlastní dopravou,
 • výuka angličtiny pomocí zakoupené licence na metodiku ZuZu English – prožitková angličtina s okamžitými výsledky,
 • práce s interaktivní tabulí,
 • intenzivní logopedická péče s logopedem přímo v MŠ,
 • pravidelné akce podle Vzdělávacího programu naší mateřské školy,
 • aktivity pro děti,
 • hračky a didaktické pomůcky,
 • metodické materiály,
 • pojištění dětí.

Školné nezahrnuje:

 • stravné + ostatní náklady vč. DPH,
 • výlety,
 • víkendové akce,
 • školu v přírodě,
 • lyžařský výcvik.

Platba školného:

 • v hotovosti v kanceláři školy,
 • na bankovní účet 37525900/2700, vedený UnitCredit Bank, a.s. pod variabilním symbolem.

Školné a mimoškolní aktivity se hradí buď v hotovosti v kanceláři mateřské školy, nebo převodem na účet.

Nabízíme možnost platby formou benefitního portálu Edenred Junior.

Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena měsíční výpovědní lhůta. Školné je považováno za paušální platbu, rozpočítanou na 10 měsíců docházky. V době nepřítomnosti dítěte je školné splatné a nevrací se.

Poskytované slevy

Sourozenci: sleva 10 %

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.