Organizační informace

Chcete vědět, jaký je provoz mateřské školy?

Organizace školního roku

První školní den je pondělí 3. 9. 2018.
Bližší informace o zájmových kroužcích budou zveřejněny v průběhu září.

I. Provoz mateřské školy

pondělí–pátek 7.00–17.00 hod.
je možné předem dohodnout individuální dobu vyzvednutí dítěte

II. Prázdniny a volné dny v mateřské škole

 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2018–2.1. 2019, včetně, 21. 12. 2018 uděleno ředitelkou školy.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2019, mateřská škola je uzavřena od 19. 8. do 30. 8. 2019.
 • 19. 8.–23. 8. 2019 pravidelná údržba MŠ.
 • 26. 8.–30. 8. 2019 přípravný týden.

III. Státní svátky v mateřské škole

 • 28. 9. 2018 Den české státnosti.
 • 28. 10. 2018 Den vzniku samostatného československé­ho státu.
 • 17. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii.
 • 24. 12. 2018 Štědrý den.
 • 25. 12. 2018 1. svátek vánoční.
 • 26. 12. 2018 2. svátek vánoční.
 • 1. 1. 2019 Den obnovy samostatného českého státu.
 • 19. 4. 2019 Velký pátek.
 • 22. 4. 2019 Velikonoční pondělí.
 • 1. 5. 2019 Svátek práce.
 • 8. 5. 2019 Den vítězství.
 • 5. 7. 2019 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • 6. 7. 2019 Den upálení mistra Jana Husa.

Rámcový režim dne

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném. Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí a učitelek.

 • 7.00–8.00 – scházení dětí, klidné a postupné začlenění dětí do dopoledních her a činností spontánní hry, výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů.
 • 8.00–8.15 – úklid hraček, hygiena.
 • 8.30–8.55 – ranní komunikační kruh, výchovná činnost, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové či frontální, navazující na třídní vzdělávací programy, pohybové aktivity, rozcvička, hrové a relaxační chvilky zaměřené na paměťové a logické hry, procvičování všech smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku, respirační prevenci, zpěv.
 • 8.55–9.05 – úklid, hygiena.
 • 9.05–9.30 – svačina.
 • 9.30–10.00 – anglická příprava, činnost na dané téma v AJ.
 • 10.00–11.45 – pobyt venku, výchovná činnost na zahradě, hry na školní zahrádce, v letním období pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, vycházky s umožněním poznávací a řečové aktivity, turistika, sezónní činnosti. Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a při inverzi.
 • 11.45–12.00 – převlékání, hygiena.
 • 12.00–12.30 – oběd.
 • 12.30–13.00 – příprava na odpočinek, odchod dětí domů.
 • 13.00–14.30 – čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek, potřeba spánku vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca. 80 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu relaxační hudby. Děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabízí náhradní klidové aktivity. Hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, hudební a výtvarný program, zájmové kroužky, využití pobytu venku.
 • 14.30–15.00 – hygiena, čištění zoubků, odpolední svačina.
 • 15.15–17.00 – odpolední činnosti, odchod dětí domů, odpolední zájmové činnosti – dle volby dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, dokončení práce dopoledních činností, pohybové činnosti a relaxační cvičení, respirační a jazykové chvilky, v letním období pobyt venku spojený se sezónními činnostmi a otužováním.

Tato organizace není závazná a může se přizpůsobovat činnostem daného dne. Je důležité, aby děti byly v mateřské školce přítomny do 8.30 hod. V 8.30 hod. začíná společná práce s dětmi.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.