Mrkvička

Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy prostřednictvím komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu zkušeností mezi pedagogy mateřských škol.

Mrkvička je název dlouhodobého programu organizace Pavučina (síť středisek ekologické výchovy), do kterého se naše mateřská škola aktivně zapojuje. Jeho realizace začala již v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajské, resp. celorepublikové úrovni. Hlavními cíli je zmapování potřeb mateřských škol, poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti a zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti „Dítě a svět“ v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno více než 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR, včetně té naší.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.