Světový den hygieny rukou 5. květen 2019

3. 5. 2019

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO)

Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce), již po jedenácté upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. I naše mateřská škola Fantazie se zapojuje do tohoto důležitého projektu a připomíná dětem důležitost umývání rukou.

Tématem letošní kampaně 2019 je: „Clean care for all – it's in your hands“ („Hygiena pro všechny, je to ve Tvých rukou“). Světová zdravotnická organizace vyzývá k dosažení lepšího zdraví a blahobytu pro všechny lidi v každém věku, tak, aby měli přístup ke kvalitním základním službám zdravotní péče a k bezpečným, účinným, kvalitnějším a cenově dostupným základním lékům a vakcínám. Dále iniciátoři kampaně vyzývají zdravotníky v praktikování správné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i ke snížení rizika přenosu infekce mezi zdravotníky i pacienty a dávají možnost všem zapojit se aktivně do kampaně WHO.

Proč dětem zdůrazňujeme důležitost hygieny rukou:

  • důkladné a správné umývání rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda, jak omezit šíření nemocí,
  • nemytýma rukama se přenáší řada infekčních onemocnění (např. virová hepatitida typu A, chřipka, salmonelóza, rota-virové infekce, enterovirové infekce atd.)

Zpět na seznam novinek

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.