Vědecký kroužek

Ve vědeckém kroužku si děti vyzkouší spoustu zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled a zároveň naplňují dětskou zvídavost.

Vědecký kroužek

Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie. Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor tematicky připravenou podle kvalitních metodických materiálů.

Kontakty

Ing. Vojtěch Linha

   vcelicky@msfantazie.cz

Co vše tento kroužek dětem přinese:

  • cílem kroužku je děti seznámit s přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy,
  • kroužkem provádíme zábavnou a dobrodružnou formou tak, abychom podněcovali zvědavost dětí,
  • děti se učí základní postupy práce u jednotlivých pokusů,
  • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály,
  • děti se pomocí pokusů naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání,
  • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný a zároveň do něj děti rády chodily.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

Kdy: Čtvrtek 14.00–14.45 a 15.00–15.45

Cena: 1 180 Kč za 15 lekcí (placeno převodem dle instrukcí lektora)

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.