Taneční a pohybový kroužek

V pohybově-tanečním kroužku učíme děti vnímat hudbu, rytmiku a umění propojovat je s pohybem a tancem. Kroužek probíhá hravou a zábavnou formou tak, aby si děti hodiny s námi užily a rozvinuly svoje pohybové schopnosti.

Taneční a pohybový kroužek

Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu.

Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky, latinsko-americké tance ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Lekce jsou koncipovány tak, aby děti do našeho kroužku chodily rády a chtěly se v tanečním sportu rozvíjet dál.

Kontakty

Jitka Hanušová

   mysicky@msfantazie.cz

Děti se naučí:

  • vnímat hudbu,
  • správné držení těla,
  • taneční variace na různé básničky a říkadla,
  • taneční hry,
  • jednoduché tance přizpůsobené jejich věku a schopnostem.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic jej neomezovalo v pohybu (sukýnky, šatičky, elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky, tenisky, mohou být i papučky.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

Kdy: Středa 15.00–15.45 a 16.00–16.45

Cena: 980 Kč za 15 lekcí (placeno převodem dle instrukcí lektora)

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.