Tanec - balet

Děti se v rámci taneční přípravy zaměří především na správné držení těla, protahovací cvičení pro rozvoj flexibility a samozřejmě také na koordinaci pohybu. Větší děti se budou učit krátké sestavy ve skupině, naučí se spolupracovat v rámci celé skupiny a budou dále rozvíjet cit pro rytmus.

Tanec - balet

Děti se v rámci taneční přípravy zaměří především na správné držení těla, protahovací cvičení pro rozvoj flexibility a samozřejmě také na koordinaci pohybu. Větší děti se budou učit krátké sestavy ve skupině, naučí se spolupracovat v rámci celé skupiny a budou dále rozvíjet cit pro rytmus.

Kontakty

Kroužky pro naši Mateřskou školu Fantazie zprostředkovává společnost Little Talents.
Více podrobností naleznete na www.littletalents.cz, a na mobilním čísle: +420 797 973 131. Platba za kroužky je hrazena výhradně společnosti Little talets. Proto jakékoliv finanční záležitosti, prosím, komunikujte se společností Little Talents. Děkujeme.

   +420 797 973 131

   info@littletalents.cz

Co tedy bude na děti během lekcí čekat?

  • Základní pohybová průprava, zahřátí,
  • protahovací cvičení,
  • koordinační cvičení s malým míčem, stuhou,
  • nácvik chůze se správným držením těla,
  • nácvik základních tanečních prvků jak z klasického, tak moderního tance,
  • větší děti budou připravovat krátké taneční vystoupení,
  • zklidnění a relaxace na závěr každé lekce.

Kdy:

Cena:

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.