Sportík

Kroužek zaměřený na sportovní aktivity, rozvíjí pohybové nadání a zlepšuje fyzickou kondici.

Sportík

Kroužek zaměřený na sportovní aktivity, rozvíjí pohybové nadání a zlepšuje fyzickou kondici.

Kontakty

Kroužky pro naši Mateřskou školu Fantazie zprostředkovává společnost PoznejVíc s.r.o., Programy pro děti připravuje již od roku 1998. Více podrobností naleznete na http://www.poznejvic.cz/ a na mobilním čísle +420 602 780 880. Platba za kroužky je hrazena výhradně společnosti PoznejVíc s.r.o., pro zajištění kroužků. Proto jakékoliv finanční záležitosti, prosím, komunikujte se společností PoznejVíc s.r.o. Děkujeme.

   +420 602 780 880

   info@poznej.vic

Co dětem kroužek přinese:

  • všestranně rozvine pohybové nadání a zlepší fyzickou kondici,
  • zábavnou a bezpečnou formou děti seznámí s individuálními i kolektivními sporty,
  • pomůže dětem vytvořit si kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám,
  • pomůže dětem osvojit si zásady fair-play, sportovního chování a zdravého soutěže.

 

Kdy: pondělí - 15.00 - 15.45hod. Kroužek začíná od 5. října 2020.

Cena: 980 Kč za jedno školní pololetí.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.