Sportík

Kroužek zaměřený na sportovní aktivity, rozvíjí pohybové nadání a zlepšuje fyzickou kondici.

Sportík

Kroužek zaměřený na sportovní aktivity, rozvíjí pohybové nadání a zlepšuje fyzickou kondici.

Kontakty

   602 780 880

   info@poznej.vic

Co dětem kroužek přinese:

  • všestranně rozvine jejich pohybové nadání a zlepší jejich fyzickou kondici,
  • zábavnou a bezpečnou formou je seznámí s individuálními i kolektivními sporty,
  • pomůže jim vytvořit si kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám,
  • pomůže jim osvojit si zásady fair-play, sportovního chování a zdravého soutěžení.

 

Kdy: (den) (15.00–16.00 a 16.00-17.00)

Cena: 980 Kč za jedno školní pololetí. Kroužek začne ve 2. říjnovém týdnu.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.