Přírodovědec

Děti se dozvídají zajímavé poznatky o přírodě, přírodním prostředí a ekologii. Zajímavou formou se seznamují s fungováním přírodních jevů.

Přírodovědec

Děti se dozvídají zajímavé poznatky o přírodě, přírodním prostředí a ekologii. Zajímavou formou se seznamují s fungováním přírodních jevů.

Kontakty

Kroužky pro naši Mateřskou školu Fantazie zprostředkovává společnost PoznejVíc s.r.o., Programy pro děti připravuje již od roku 1998. Více podrobností naleznete na www.poznejvic.cz a na mobilním čísle +420 602 780 880. Platba za kroužky je hrazena výhradně společnosti PoznejVíc s.r.o., pro zajištění kroužků. Proto jakékoliv finanční záležitosti, prosím, komunikujte se společností PoznejVíc s.r.o. Děkujeme.

   +420 602 780 880

   info@poznejvic.cz

Co dětem kroužek přinese:

  • poskytne mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí,
  • poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení,
  • seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie,
  • nabídne jim venkovní vzdělávací aktivity, pokusy, pozorování, výtvarnou činnost aj.

 

Kdy: úterý - 15.00 - 15.45hod. Kroužek začíná od 5. října 2020.

Cena: 980 Kč za jedno školní pololetí.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.