Play Wisely

Rozviňte včas jedinečný potenciál svého dítěte! Pojďtě si hrát moudře!

Klub Play Wisely

PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je aktivovat a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší. Navíc díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem.

Kontakty

Bohunka Zikmundová

   +420 604 863 853

   brno@playwisely.cz

PlayWisely® představuje podnětnou zážitkovou hru, která podporuje optimální rozvoj mozku dítěte v čase kritického období formování nervových drah od 4 měsíců do 5 let a pomáhá tak zvýšit efektivitu jeho pozdějšího vzdělávání.

PlayWisely® rozvíjí u dětí zejména zrakové a jazykové dovednosti – řeč, hlas a sluch a schopnosti spojené s učením se – pozornost, poznávání a paměť. Dále se metoda zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností – hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu atd. a to vše v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte.

Základem PlayWisely® programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Program tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících dětem radost z pohybu, poznávání a učení se. Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik částí. Začíná se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou a končí opět hrou s kartami.

Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 až 3 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy dítěte. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s handicapem, autismem či downovým syndromem.

Pravidelným navštěvováním programu PlayWisely® v našem klubu si dítě utvoří blízký vztah se svým učitelem a prostředím a naučí se spoustu základních dovedností, které bude moci dále rozvíjet v naší školce. Znalost lidí a prostředí mu také významně pomůže při jeho adaptaci a vstup do školky bude pro něj i pro Vás emočně mnohem snažší.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Kompletní informace a videa o PlayWisely® na www.playwiselybrno.cz

Můžete nás sledovat také na Facebooku (PlayWiselyBrno)

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.