Malý badatel a přírodovědec

Děti se dozvídají zajímavé poznatky o přírodě, přírodním prostředí a ekologii. Zajímavou formou se seznamují s fungováním přírodních jevů.

Malý badatel a přírodovědec

V kroužku se děti dozví noho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí. Děti se pomocí bádání a přemýšlení poučí o našem světě. Venkovní vzdělávací aktivity, okusy, pozorování, výtvarnou seznámí děti zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie.

Kontakty

   602 780 880

   info@poznejvic.cz

Co dětem kroužek přinese:

  • poskytne mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí,
  • poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení,
  • seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie,
  • nabídne jim venkovní vzdělávací aktivity, pokusy, pozorování, výtarnou činnost aj..

Kdy: úterý od 15.00hod.

Cena: 980 Kč za jedno školní pololetí

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.