Keramika pro nejmenší

Děti si v kroužku osvojí základní modelářské techniky, dozvědí se, jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků, naučí se, jak hotové výtvory barvit a jaké barvy používat. Mohou zde projevit svou kreativitu a představivost, navíc si domů z hodin odnesou spoustu hezkých výrobků, kterými Vás jistě potěší.

Děti se naučí:

  • základy modelářské techniky,
  • jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků,
  • jak hotové výrobky barvit a jaké barvy používat,
  • projevit svou kreativitu a představivost.

Pro navštěvování kroužku děti potřebují zástěrku a pohodlné oblečení.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

Kdy: Pondělí 14.30–15.15 a 15.30–16.15

Cena: 1380 Kč za 15 lekcí (placeno převodem dle instrukcí lektora)

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.