Hula Hoop

Rádi bychom Vám představili pohybový kroužek, v němž děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti.

Hula Hoop

Tento kroužek u dětí rozvíjí pohybové a taneční schopnosti. Díky pohybovému kroužku si děti zpevňují, posilují a protahují tělo.

Kontakty

Kroužky pro naši Mateřskou školu Fantazie zprostředkovává společnost PoznejVíc s.r.o., Programy pro děti připravuje již od roku 1998. Více podrobností naleznete na http://www.poznejvic.cz/ a na mobilním čísle +420 602 780 880. Platba za kroužky je hrazena výhradně společnosti PoznejVíc s.r.o., pro zajištění kroužků. Proto jakékoliv finanční záležitosti, prosím, komunikujte se společností PoznejVíc s.r.o. Děkujeme.

   +420 602 780 880

   info@poznejvic.cz

Co dětem kroužek přinese:

  • poskytne mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí,
  • poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení,
  • seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie,
  • nabídne jim venkovní vzdělávací aktivity, pokusy, pozorování, výtvarnou činnost aj.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic jej neomezovalo v pohybu (elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné tenisky, mohou být i papučky.

 

Kdy: středa od 15hod. Kroužek začíná od 5. října 2020.

Cena: 980 Kč za jedno školní pololetí.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.