Brick by Brick – Lego kroužek

To je hlavní princip, jak děti uvádíme do světa techniky, matematiky, stavebnictví a přírodních věd. A to vše s pomocí kostek LEGO®.

Brick by Brick – Lego kroužek

Právě díky manipulaci s kostkami a zapojením logiky podporujeme v dětech rozvíjejí motorických, matematických, technických a kreativních dovedností. Program Brick by Brick naučí děti praktické dovednosti v technických oblastech. Učí je mít rád přírodní vědy, ke kterým se společnost přirozeně vrací. Hodiny jsou vedené hravou a zábavnou formou („edutainment”). Speciálně vyškolení lektoři se přitom opírají o metodiku Brick by Brick vyvinutou experty v USA, podle níž je každá hodina přesně krok za krokem vypracována. A po celou dobu předně stavíme s kostkami LEGO®, které děti milují!

Kontakty

Kateřina Šutrová

   +420 607 672 268

   brno@brickbybrick.cz

Malý konstruktér

Program je určený pro děti od 3-5 let, pro předškolní děti, které jsou přirozenými staviteli. Díky oblíbené stavebnici DUPLO® se děti obeznámí s různými tématy jako jsou zvířata, vesmír, mořský život, pohádky či hrdinové. Získají spoustu poznatků, mnoho se naučí a samozřejmě si vše postaví a vyzkoušejí.

Jaké jsou výhody tohoto kroužku:

 • děti se seznámí s různými tématy a na postaveném modelu pochopí jejich fungování,
 • témata jsou představena skrz příběh či pohádku,
 • skládáním se děti učí povolit uzdu své tvořivosti a fantazii,
 • procvičují si prostorové vnímání a matematické schopnosti,
 • vnímají základy designu a proporčnosti,
 • obeznámí se s konstrukčními souvislostmi,
 • zlepší si jemnou motoriku a komunikaci,
 • naučí se pracovat s plánky a podle nich stavět.

A TO VŠE POMOCÍ HER!

Velký inženýr

Pro děti od 6-12 let. Mladší děti 6-8 let se zaměřují na jednodušší modely, starší zase na komplikovanější – od dopravních prostředků po robotiku. Postavený model si děti napojí na motůrek a model tak „ožije“. Právě hra se zaměřením na „akční výsledek“ je největší motivací dětí a většina modelů je právě takto vymyšlená.

Jaké jsou výhody tohoto kroužku:

 • děti si osvojí základní principy mechaniky, inženýrství a techniky a na postaveném modelu pochopí jejich fungování,
 • skládáním děti povolí uzdu své tvořivosti a fantazii,
 • procvičí si prostorové vnímání a matematické dovednosti,
 • obeznámí se s fyzikálními zákony,
 • modely jsou napojitelné na motor, děti si vyzkoušejí jejich funkčnost,
 • naučí se pracovat s plánky a podle nich stavět.

A TO VŠE POMOCÍ HER!

Kdy: Pondělí 14.00– 5:00 a 15.00–16.00

Cena: 2 190 Kč za 12 lekcí

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.